Alle nyheder

01. juni 2021

Nyhed

Regionale vækstteams viser mange grønne muligheder

Regeringens syv regionale vækstteams er kommet med deres anbefalinger til en lokal og stærk genstart efter coronakrisen. De maritime erhverv kan spille en særlig rolle i hele landet.

Regeringens syv regionale vækstteams afleverede mandag deres anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup. Opgaven til de syv teams var på tre måneder at finde de stærkeste lokale indsatser, som kan bidrage til økonomisk genstart efter coronakrisen.

 

Og der er maritime og grønne muligheder i hele landet.

 

Bornholm fremhæves som energiø og kommende ’hub’ for grønne brændstoffer.

Fyn kan blive hjemstavn for et demonstrationsprojekt om autonome løsninger til skibsfarten.

Og Nordjylland kan få en vigtig rolle i udviklingen af teknologien bag indfangning og lagring af CO2 (carbon, capture, transport & storage) og kan med fordel huse et demonstrationsprojekt.

 

”Anbefalingerne fra de regionale vækstteams viser, at tiden er moden til konkrete tiltag. Det er positivt, at de syv vækstteams anbefaler at accelerere udbygingen af havvind og tage hul på de grønne visioner med test- og udviklingsprojekter af CO2-fangst og lagring, hvor transport med skib kommer til at spille en nøglerolle. Og så ligger Bornholm strategisk godt i Østersøen til på sigt at blive en slags grøn brændstofterminal for skibsfarten,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

 

Dekommissionering af udtjente havvindmøller og andre maritime installationer samt automatisering af skibs- og færgefart på Fyn er også på listen. Og endelig er der en anbefaling om at etablere et nationalt center for grøn energi og sektorkobling i Sydjylland.

 

”Søfolk er stærkt repræsenteret i landkommunerne, og anbefalingerne viser, at der er potentiale for at udvikle den grønne omstilling og maritime erhverv i hele landet,” siger Jacob K. Clasen.

 

Der er afsat 500 mio. kr. til at følge op på anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar for den konkrete udmøntning af midlerne, der kommer fra EU’s genstartsprogram ovenpå coronakrisen.

 

Se alle anbefalingerne fra de regionale vækstteams her