Alle nyheder

16. marts 2018

Nyhed

Ros for vækstudspil på generalforsamling

Der var ros til regeringens nye vækststrategi for Det Blå Danmark, da Rederiforeningen af 2010 fredag holdt generalforsamling i Nyborg. Det glædede dagens hovedtaler – Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsens direktør – sig over set i lyset af den store indsats, som både erhverv og myndigheder har lagt i det vækstteam, som var afsættet for regeringens udspil. 

Formand Niels Højlund Hansen var ikke i tvivl, da han skulle summere det maritime år op rent politisk i sin beretning til generalforsamlingen. Det har været et godt år for dansk søfart, hvor der har været meget bred politisk opbakning til eksempelvis den nødvendige udvidelse af sømandsskatten:

”Der er sket mange fremskridt for søfarten i det forgangne år, og summen af det hele er, at vi oplever solid politisk opbakning til, at rederierhvervet fortsat skal være stærkt i Danmark. Det har vores forening sin del af æren for. Nu skal vi tænke i, hvordan vi bedst muligt præger en fortsat positiv udvikling for den maritime klynge til gavn for hele Danmark,” sagde Niels Højlund Hansen i sin beretning til dagens møde i Nyborg.

Dagens hovedtaler på det efterfølgende årsmøde var Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseth, som selvfølgelig glædede sig over, at erhvervet på den måde tog godt imod regeringens udspil. Han konstaterede, at der var en tæt sammenhæng mellem det meget grundige arbejde, som var sket i vækstteamet fra 2016 til den endelige afrapportering i april 2017. Godt forarbejde fra blandt andet rederierne var nemlig væsentligt for den politiske proces:

”Vækstteamet rummede netop en bred repræsentation af aktører i Det Blå Danmark, hvilket gjorde det muligt med et meget bredt og grundigt arbejde. Det solide forarbejde var fundamentet for, at vi er kom så langt med den fremlagte vækstplan. Det vil jeg gerne takke erhvervet for. Det er en fornøjelse at være myndighed på et område, hvor hele klyngen formår at samarbejde og har forståelse for, at det er vejen frem. Det håber jeg også vil præge processen med at gøre regeringens udspil og intentioner til virkelighed,” sagde Andreas Nordseth på dagen.

Der var på dagen også genvalg til bestyrelsen til Lars Simonsen, Rederiet M. H. Simonsen, David Kristensson, Northern Offshore Services A/S og Jens P. Buchhave, Terntank Rederi A/S. Ud over disse tre sidder også Niels Højlund Hansen, Nordane Shipping A/S, Jørgen Folmer, H. Folmer & Co, samt Jonas Backman fra Sirius Shipping ApS i bestyrelsen. Niels Højlund Hansen fortsætter som formand for foreningen, og Lars Simonsen som næstformand.