Alle nyheder

16. august 2019

Nyhed

Sæt sejlene til

Søfolk har i årtusinder brugt vinden til at drive deres skibe frem.

Men efter dieselskibene gradvist tog over i begyndelsen af det 20.århundrede, har sejl været afløst af motorer på stort set alle handelsskibe. Nu er flere danske rederier dog igen begyndt at bruge vinden til fremdrift af deres skibe.

”Det er positivt, at de danske rederier også på dette område er blandt branchens first-movers, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, der er fungerende direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Scandlines har netop besluttet at installere et rotorsejl om bord på hybridfærgen M/F Copenhagen og Mærsk Tankers har allerede installeret to rotorsejl på tankskibet Maersk Pelican.

”At bruge vinden som fremdrift – og derved trække på de erfaringer, som søfolk har gjort sig over tusinder af år – er en af de mange innovative ideer, som de danske rederier arbejder med for at reducere deres CO2 udledning,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Sætter alle sejl

Rotorsejlet udnytter den såkaldte Magnus-effekt til at drive skibet fremad. Som et almindeligt sejl skaber rotorsejlet over- og undertryk omkring sejlet. Det trækker skibet fremad, og derfor bruger skibet mindre kraft fra motoren. Det reducerer brændstofforbruget, og dermed bliver skibets CO2 udledning også reduceret.

Rotorsejlet har den største effekt, når vinden kommer ind fra siden på skibet (tværs og foran for tværs). Derfor er det helt oplagt at sætte sejl på Scandlines-ruten mellem Gedser og Rostock, da vindretningen overvejende er fra vest. Scandlines forventer at kunne spare fire til fem procent CO2 udledning som følge af installationen. 

”Vi har brug for alle gode ideer for at nå de ambitiøse mål, vi har sat for at reducere udledningen af CO2 fra færge- og skibsfart. Det kræver simpelthen, at vi tænker ud af boksen og for mig at se, er der ingen tvivl om, at brug af forskellige typer sejl vil blive mere udbredt i handelsflåden, siger Asbjørn Overgaard Christiansen

Rotorsejlet har været kendt siden 1930’erne, men først nu er materialerne til rotorerne blevet så lette og stærke, at rotorsejlet er relevant for moderne skibsfart. Desuden kan moderne computerstyring af rotorsejlet sikre at vinden udnyttes optimalt.

Der har i andre lande tidligere været lavet forsøg med at bruge dragelignende sejl til at hjælpe med at trække handelsskibene over oceanerne. Teknikken var dog ikke tilstrækkeligt færdigt udviklet dengang. Derfor viste det sig ikke at være kommercielt interessant på daværende tidspunkt.