Alle nyheder

07. juni 2018

Nyhed

Skatteaftale med Nigeria vigtig for søfarten

Udenrigsministeriet er i denne uge vært for Nordisk-Afrikansk Ministermøde, hvor en lang række møder i disse dage finder sted i København. Danske Rederier mødtes onsdag med den nigerianske udenrigsminister Geoffrey Onyeama. Her blev der kvitteret for de store fremskridt på maritim sikkerhed og anti-korruption samtidig med, at Danske Rederier understregede behovet for at sætte yderligere fart på en fremtidig dobbeltbeskatningsaftale. 

Frihandel, globalisering og sikkerhed står højt på dagsordenen ved det nordisk-afrikanske ministermøde, der i disse dage finder sted i København.

Ministermødet falder i en tid, hvor de afrikanske økonomier står overfor en række konkrete udfordringer, samtidig med de oplever en stigende befolkningsvækst. I Nigeria er der ønske om at skabe attraktive rammevilkår for udenlandske investeringer og et konkret politisk fokus på forbedringer inden for maritim sikkerhed og korruption. Her er dialogen mellem Danmark og Nigeria vigtig fremadrettet.

”Vi lever i en verden præget af usikkerhed. Der er et stigende pres på de internationale spilleregler. For en lille og åben økonomi som den danske er det en alvorlig udfordring. Blandt andet derfor har Danmark, Norden og Europa en klar interesse i at fastholde og styrke partnerskabet med de afrikanske lande,” siger Udenrigsminister Anders Samuelsen i en pressemeddelelse.

Et af de rammevilkår som skal på plads for at sikre udvidet handel på de afrikanske markeder, er dobbeltbeskatningsoverenskomster. Her har Danmark og Nigeria haft dialog siden 2003, dog uden at en aftale endeligt er trådt i kraft. Dialogen fortsætter - og hos Danske Rederier er man fortrøstningsfulde:

”Nigeria er i forvejen et stort marked for danske rederier, men det kan blive endnu vigtigere. Fraværet af en skatteaftale med Nigeria betyder konkret, at danske rederier betaler skatter i Nigeria, som mange konkurrenter er fritaget for. Det forringer alt andet lige vores konkurrenceevne, og derfor håber vi, at forhandlingerne om en skatteaftale snart kan afsluttes,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

Skibsfarten er i dag Danmarks største eksporterhverv. Med over to tredjedele af eksporten uden for EU’s grænser er man i høj grad afhængig af international handel, gode internationale rammevilkår og åbne markeder.  Med over 10 pct. af den samlede eksport til det afrikanske kontinent er dansk søfart godt forankret i markederne syd for Sahara.