Alle nyheder

30. marts 2020

Nyhed

Skibsfarten skaber størst værdi

En ny rapport fra Det Økonomiske Råd peger på, at skibsfarten står for den største værdiskabelse inden for transportbranchen.

Den danske transportbranche har i de sidste mange år bidraget med 5-7 procent af den samlede værdiskabelse i Danmark. Og I en netop offentliggjort rapport om produktiviteten i Danmark slår Det Økonomiske Råd fast, at skibsfarten står for den største del af værdiskabelsen i transportsektoren med ca. 1,5 procent af samlet dansk værdiskabelse, svarende til knap 30 procent af transportsektorens bidrag.

”Vi ved, at skibsfart har en positiv indflydelse på dansk økonomi. Når der bliver tjent penge på havet, er det også gavnligt for Danmark,” siger Jacob K. Clasen, direktør for erhvervspolitik og analyse i Danske Rederier.

Global branche

Rapporten understreger også, at mens 90 procent af den nationale godstransport foregår på vejene, bliver 90 procent af verdens internationale transportarbejde klaret af skibsfarten.

”Det understreger, at danske rederier er del af en international branche, som konkurrer benhårdt. Derfor insisterer vi også på, at rammerne om erhvervet tager højde for den globale konkurrencesituation og så vidt muligt fastlægges internationalt,” siger Jacob K. Clasen.  

Det Økonomiske Råd konkluderer også, at produktion af varer de seneste mange år har været præget af en stigende internationalisering. Det betyder, at færdigvarer i stigende grad består af komponenter, som produceres andre steder i verden.

Dette øger samhandlen mellem virksomhederne og dermed deres transportbehov.

 

FAKTA:

Den samlede værdiskabelse eller bruttoværditilvæksten er et udtryk for resultatet, når man har fraregnet udgifter i forbindelse med produktionen.

Læs hele ’Produktivitet 2020’ af Det Økonomiske Råd her