Alle nyheder

24. november 2017

Nyhed

Statsbesøg: Piratangreb hæmmer væksten i Vestafrika

Danmark spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af piratangreb i Vestafrika, for at sikre den maritime sikkerhed og dermed væksten i landene, der er afhængig af søtransporten. 10 pct. af den samlede danske eksport er til Afrika. Danske rederivirksomheder er derfor afhængige af sikre søveje i og omkring Ghana.

Truslen fra pirater risikerer at overskygge den positive vækst som vestafrikanske økonomier som Ghana har oplevet i 2017, og som forventes at fortsætte i 2018. Piratangreb udgør fortsat et stort problem for landene omkring Guineabugten.

Alene i 2017 har man oplevet 20 angreb på skibe fra pirater i området, viser en opgørelse fra International Maritime Bureau. I den kontekst er det vigtigt at de vestafrikanske lande har kapaciteterne til at beskytte deres farvande, herunder deres offshore olieinstallationer, hvilket vil være tilfældet for f.eks. Ghana.

”Guineabugten er en økonomisk livsnerve for de vest- og centralafrikanske lande. Derfor er det vigtigt, at vi får forbedret sikkerheden i bugten. Det er i høj grad også i vores egen interesse, fordi en stor del af Vestafrikas handel transporteres på danske skibe. Bekæmpelse af pirateri, økonomisk udvikling og danske interesser er tæt forbundne. Derfor har Danmark et bredt engagement, hvor vi støtter styrkelse af den regionale maritime sikkerhedsstruktur, bl.a. i Ghana, uddanner lokale marineenheder i håndtering af pirater og har udsendt en maritim militær rådgiver til regionen” siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Hos Dampskibsselskabet NORDEN har man også øje for udfordringerne i Vestafrika. NORDEN deltager under statsbesøget til Ghana – og her har man kun positive ord omkring udviklingen på den maritime sikkerhed.

”Inden for den maritime sikkerhed er Ghana et af de førende lande i Vestafrika. Vi oplever Ghana som et af de mere proaktive lande, bl.a. da de modtog fire nybyggede patruljeskibe i 2011. Vi håber derfor, at Ghana kan fortsætte den positive udvikling og fortsat være et forbillede for regionen,” siger Flemming Dahl Jensen, Company Security Officer i Dampskibsselskabet NORDEN.

Sikkerheden til søs er netop afgørende for væksten i landet, og derfor mener Danske Rederier, der deltager i besøget i Ghana, at det er afgørende, at man retter politisk opmærksomhed på problemet og fortsætter indsatsen for at forbedre forholdene.

”Det er vigtigt, at der bliver opbygget tilstrækkelig kapaciteter til at bekæmpe pirateri og anden maritim kriminalitet. Danmark har som en stor søfartsnation påtaget sig en vigtig opgave med at hjælpe med blandt andet kapacitetsopbygning, træning og uddannelse. Den indsats, håber vi, kommer til at fortsætte fremover,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Danske rederivirksomheder omsætter for 740 mio. kr. om året i Ghana, og der er potentiale for yderligere vækst i landet. Danske Rederier deltager i det danske statsbesøg til Ghana i perioden 23-25. november sammen med bl.a. H. M. Dronning Margrethe  og udenrigsminister Anders Samuelsen.