Alle nyheder

15. maj 2018

Nyhed

Strategi for cybersikkerhed skal styrke søfart

Søfarten er nævnt som en af de vigtige sektorer i regeringens strategi for cybersikkerhed, hvor 25 konkrete initiativer skal styrke sikkerheden i Danmark. Regeringen har afsat halvanden milliard kroner til formålet. Danske Rederier hilser strategien velkommen.

Regeringen præsenterede tirsdag 25 konkrete initiativer for en ny strategi for cybersikkerhed. I alt er der afsat halvanden milliard kroner til strategien, hvor søfart er én af seks væsentligte sektorer. Udover søfart, er også energi, transport, tele, finans og sundhed nævnt i strategien.

 

For hver sektor skal der udarbejdes delstrategier for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed inden udgangen af 2018. Erhvervsministeriet har ansvaret for delstrategien på søfartsområdet og skal oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed.

 

”Det er meget positivt, at regeringen med strategien lægger op til et styrket offentligt-privat samarbejde på dette væsentlige område. Ved at samarbejde kan vi bedre sikre os imod angreb og være bedst muligt forberedte, når de indtræffer. Danske Rederier bidrager meget gerne til arbejdet med at udarbejde en delstrategi på søfartens område,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen, innovations- og digitaliseringschef i Danske Rederier.

 

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Rederier drives allerede i stort omfang digitalt. De nyeste initiativer handler blandt andet om datadrevne forretningsprocesser, flere sensorer og overvågning af skibe og fjernkontrol. Det kan effektivisere processer, forbedre kundeoplevelsen og sikre en mere miljøvenlig drift.

 

”Den øgede afhængighed af digitale værktøjer gør rederierne sårbare over for cyberangreb. Netop derfor er det væsentligt, at søfarten er helt i front på cybersikkerhed og at det er indgroet i medarbejdernes bevidsthed,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Regeringen vil blandt andet oprette et døgnbemandet cybersituationscenter, der skal overvåge den aktuelle nationale sikkerhedstilstand, det eksisterende Center for Cybersikkerhed skal styrkes, der skal ske en indsats for at øge befolkningens generelle opmærksomhed om it-sikkerhed.

Læs hele strategien på Finansministeriets hjemmeside.