Alle nyheder

30. november 2020

Nyhed

Tættere dialog mellem erhvervsliv og Datatilsyn

I sidste uge mødtes Danske Rederier og andre store spillere fra erhvervslivet med Datatilsynet. Målet var blandt andet at identificere udfordringer med de komplekse GDPR-regler og sammen finde en fælles forståelse.

Hvor længe må du opbevare mails fra kunder? Må du publicere billeder fra events afholdt i jeres firma, og hvad med overførsel af data til 3. lande?

Mange spørgsmål har meldt sig for virksomhederne, siden de nye GDPR-regler  trådte i kraft i 2018.

Derfor har Datatilsynet oprettet et nyt kontaktudvalg, hvor Danske Rederier deltager sammen med andre store interessenter fra den private sektor. Målet med det nye kontaktudvalg er at få skabt et tættere samspil mellem Datatilsynet og erhvervslivet og lette forståelsen af GDPR-reglerne.

Et tiltag, som Danske Rederier hilser velkomment.

”Det er indviklede regler, vi har med at gøre, så jeg forstår godt, at mange af vores medlemmer har spørgsmål til, hvordan de bedst kan overholde dem. Derfor er jeg glad for, at Datatilsynet har etableret kontaktudvalget så hurtigt, så vi sammen kan hjælpe erhvervslivet – herunder vores medlemmer - med at forstå og følge GDPR-reglerne,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Udover Datatilsynet sidder 17 medlemmer fra forskellige organisationer med i kontaktudvalget.

Mødes to gange om året

Baggrunden for at nedsætte et kontaktudvalg udspringer ifølge Datatilsynet af deres nye strategiske grundlag, hvor man lægger vægt på at komme i bedre dialog med de centrale aktører. Derudover kom der en konkret anbefaling fra Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Planen er, at kontaktudvalget mødes to gang om året. Her vil Datatilsynet udvælge et relevant emne, som deltagerne kan stille spørgsmål til. Tanken er, at deltagerne også har mulighed for at dele viden med hinanden i forhold til nye tendenser, nye tiltag, afgørelser osv.

På sidste uges møde var Datatilsynets nye strategi på programmet. I de kommende år vil de styrke deres fokus på at give mere konkret vejledning i forhold til GDPR.

Udover Danske Rederier deltog AC - Akademikerne, Finans Danmark, IT-Branchen, Danske Medier, Danske Advokater, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark, Landbrug & Fødevarer, Forsikring & Pension, Dansk Arbejdsgiverforening og FSR - Danske revisorer.

Såfremt I - som medlemmer af Danske Rederier - har spørgsmål og problemstillinger, som I ønsker, at vi skal bringe videre, er I velkomne til at kontakte os.