Alle nyheder

25. juni 2021

Nyhed

Tilskud til grønne færger er nødvendigt

Med en bred politisk aftale får indenrigsfærgerne nu del i de midler, der er afsat til at omstille transportsektoren i en mere grøn retning. Vigtigt og nødvendigt, mener Danske Rederier.

Med en bred politisk aftale får indenrigsfærgerne nu del i de midler, der er afsat til at omstille transportsektoren i en mere grøn retning. Vigtigt og nødvendigt, mener Danske Rederier.

Hvad skal få skruen til at dreje rundt i fremtiden?

Det er det helt store spørgsmål for landets færger, der trods det, at de er godt i gang med den grønne omstilling, stadig har brug for nye løsninger for helt at kunne droppe de fossile brændstoffer.

Derfor er det helt nødvendigt – og meget velkomment – at et bredt politisk flertal med dagens aftale om udmøntning af puljen til grøn transport afsætter yderligere 85 mio. kroner i 2021 til at hjælpe den grønne omstilling af indenrigsfærgerne på vej.

”Selvom færgerne allerede har drejet ind på en grøn kurs, så er det stadig på mange måder ukendt farvand, vi begiver os ud i. Det er derfor meget positivt, at et bredt flertal med dagens aftale finder ekstra penge, der kan sætte turbo på at omstille færgerne til en grønnere fremtid,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier

Følger Klimapartnerskabs anbefalinger

Da ”Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark” afleverede sin rapport til regeringen i slutningen af 2019, var støtte til den grønne omstilling af indenrigsfærgerne netop en af anbefalingerne.

”Nogle kan sejle på batteri, mens andre måske nærmere skal kigge på brint eller noget tredje. Der er mange faktorer, der spiller ind, og derfor er jeg meget tilfreds med, at man med dagens aftale sætter midler af til at afsøge forskellige muligheder,” siger Jacob K. Clasen.

Aftalen fordeler i alt knap en halv milliard kroner til den grønne omstilling af transportsektoren

Dener indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

  • Tilskuddet omfatter 20 pct. af kommunernes og de kommercielle færgeoperatørers ekstra investeringsudgifter for den del, der overstiger investeringsomfanget ved en tilsvarende dieselfærge.
  • Der ydes herudover 15 pct. i tilskud af den øvrige del af investeringen.
  • For retrofit ydes 25 pct. i tilskud.
  • Der vil i tildelingen blive lagt vægt på ansøgningernes CO2-effekt pr. tilskudskrone, fx via stordriftsfordele, samt nedbringelse af øvrige emissioner.
  • Puljen udmøntes til etableringsomkostninger og ikke til driftsomkostninger, herunder til støtte til indkøb af drivmiddel som fx HVO.
  • Puljen administreres af Trafikstyrelsen.