Alle nyheder

21. november 2019

Nyhed

Punktum for udvidelse af DIS/Tonnageskat

Skatteminister Morten Bødskov har netop fremlagt et lovforslag, der endelig muliggør ikrafttrædelse af udvidelsen af DIS- og tonnageskatten, så de omfatter nye offshore aktiviteter knyttet til havvind. Forslaget har været længe undervejs. Første drøftelser blev indledt i 2014 og den endelige lovgivning blev i 2018 vedtaget med bredt flertal i Folketinget.

Udvidelsen skulle imidlertid godkendes af Europa-Kommissionen for at kunne træde i kraft. Kommissionens godkendelse krævede en række ændringer for at leve op til EU’s opdaterede fortolkning af retningslinjerne for statsstøtte.  

Og det er de ændringer, som skatteminister Morten Bødskov har fremsat i et lovforslag i Folketinget.

”Det har været længe undervejs, men nu ser vi frem til, at DIS- og tonnageskatteudvidelsen snart træder i kraft med fremtidssikrede rammevilkår for Det Blå Danmark og nye aktiviteter under dansk flag,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Benhård konkurrence

45 rederier er i dag helt eller delvist beskæftiget med havvind herhjemme. De er i hård konkurrence med rederier fra specielt Holland, Storbritannien og Norge, hvor de har væsentligt mere attraktive skattevilkår for deres offshore aktiviteter.

”Vores offshore vind-rederier gør det godt, men i den benhårde konkurrence, der er på havvind, er det afgørende nødvendigt, at Folketinget får sat punktum i denne sag, så de mange skibe, der bygger og servicerer havvindmølleparkerne, endelig bliver omfattet af DIS- og tonnageskatten og dermed får sammenlignelige forhold med deres internationale konkurrenter,” siger Anne H. Steffensen.  

Danske Rederier forventer, at udvidelsen vil tiltrække nye fartøjer til Danmark samt sikre nye investeringer og arbejdspladser.

 

FAKTA:

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) blev oprettet i 1988 og indebærer blandt andet den særlige sømandsbeskatning.

Tonnageskatten er en international standard for beregning af rederiers skattepligtige indkomst baseret på rederiets omfattede.

45 rederier er i dag helt eller delvist beskæftiget med havvind herhjemme.