Alle nyheder

02. maj 2018

Nyhed

Velkommen til de nye ministre

Lars Løkke Rasmussen har i dag gennemført en mindre regeringsrokade, der udskifter vigtige ministerposter for søfarten. Danske Rederier ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med regeringen om at styrke rammevilkårene for søfarten med respekt for miljø og klimaet.

Danske Rederiers adm. direktør, Anne H. Steffensen, hilser dagens regeringsrokade velkommen og takker for det gode samarbejde med uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for udviklingen af rederierhvervet, samt Karen Ellemann, der stopper som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

 

”En stor tak til Søren Pind for hans indsats med at fremtidssikre de maritime uddannelser og styrke fødekæden af nye, dygtige medarbejdere i rederierne. Det er meget værdsat. Ligeledes en stor ros til Esben Lunde Larsen for at hans fokus på at oversætte international miljølovgivning til danske forhold. Det har betydet højere krav til forsvarlig ophugning af skibe og en indsats for at håndhæve svovlkravene fra skibe i danske farvande. Også en tak for Karen Ellemann for hendes indsats for ligestillingen som er et spørgsmål, der også optager Det Blå Danmark. Det er meget kompetente ministre, der forlader regeringen i dag,” siger Anne H. Steffensen.

 

Jakob Ellemann-Jensen, Tommy Ahlers og Eva Kjer Hansen tiltræder som nye ministre. Jakob Ellemann- Jensen bliver miljø- og fødevareminister og Tommy Ahlers udnævnes til ny uddannelses- og forskningsminister. Eva Kjer Hansen bliver minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

 

De bydes velkommen af Anne H. Steffensen, der ser frem til at fortsætte samarbejdet.

 

”Tillykke til de tre nye ministre med deres poster. Det er alle ressortområder, der har betydning for de danske rederiers konkurrenceevne, og deres fortsatte værdiskabelse i Danmark.  Jeg ser derfor frem til at videreudvikle Det Blå Danmark i tæt samarbejde med de nye ministre,” siger hun.