Services

Danske Rederier tilbyder en række services til dens medlemmer og administrerer eksempelvis Barselsudligningsordningen og Feriekortordningen for rederierhvervet. 

Danske Rederier arbejder både med danske og internationale arbejdsmarkedsforhold. Vi har indgået kollektive overenskomster med såvel danske som udenlandske faglige organisationer for de beskæftigede om bord på medlemmernes skibe og offshoreenheder.

I tilknytning hertil varetager afdelingens advokater medlemmernes interesser i forbindelse med tvisteløsning, herunder bl.a. i fagretlige sager om fortolkning af overenskomster og sager om individuelle ansættelsesforhold. Vi fører sager for medlemmerne både ved domstolene, faglig voldgift og Arbejdsretten. Vi bistår endbidere medlemmerne med løsning af sager vedrørende ferie, graviditet/barsel, opsigelser og særligt beskyttede medarbejdere. 

Læs mere  om de enkelte services på undersiderne i menuen til venstre.