Færgerederierne

Overenskomsterne findes på den lukkede del af hjemmesiden, som tilgås via login.Når login er gennemført klik dernæst på 'Medlemsinfo' i øverste grønne bjælke og derefter på 'Færgerederierne Overenskomst'

Har du problemer med dette kontakt da Marie Lyngholm (mly@danishshipping.dk)