Danske Rederier Overenskomst I

Overenskomsterne findes på den lukkede del af hjemmesiden, som tilgås via login. Har du problemer med dette kontakt da Marie Lyngholm (mly@danishshipping.dk)