Ansættelsesret og overenskomstforhold

Kursusoversigt

Næste kursusrække afholdes efteråret 2020. For forhåndstilmelding venligst kontakt academy@danishshipping.dk

 

Grundkursus i ansættelsesret og overenskomstforhold

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne en kvalificeret baggrund for at håndtere de ansættelsesretlige og overenskomstmæssige spørgsmål, der kan opstå på skibene eller på rederikontorerne.

 

Deltagere

Kurset er primært tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder med opgaver inden for HR, hyrebetaling og bemandingsplanlægning. Endvidere kan kurset også være relevant for skibsofficerer med ledelsesansvar.

 

Indhold

Ansættelsesforholdet fra ”vugge til grav”

 • Etablering af ansættelsesforholdet,
 • Regulering og vilkår under ansættelsesforholdet,
 • Ophør af ansættelsesforholdet – opsigelse og afsked (bortvisning)
 • Gennemgang af overenskomster og lovgivning, der regulerer søfarendes ansættelsesforhold.
 • Introduktion til arbejdsrettens grundregler med fokus på konflikthåndtering.

 

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gruppearbejde med tilhørende plenumdrøftelser. Undervisningen tager afsæt i de mest almindeligt forekommende ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelsen af søfarende på danske skibe.

Start- og sluttidspunkt

Kurset, der løber over to dage, starter første dag klokken 10.00 og slutter sidste dag omkring klokken 16.00.

  

Kursus i udvidet ansættelsesret

Formål

Kurset har til formål at give deltagerne en dybere indsigt i specielle ansættelsesretlige områder for at kunne identificere og håndtere de ansættelsesretlige og overenskomstmæssige spørgsmål, der kan opstå på skibene eller på rederikontorerne.

 

Deltagere

Kurset er primært tilrettelagt for medarbejdere fra rederiernes HR-afdelinger samt mandskabs- og hyreregnskabsafdelinger, som tidligere har deltaget i grundkurset eller har en lang erfaring inden for området.

 

Indhold

Med fokus på de særlige vilkår der gælder inden for søfart vil følgende emner blive berørt: 

 • Ligebehandling – opsigelse ved graviditet, barsel m.v.

 • Forskelsbehandling – særlig fokus på alder og handicap

 • Virksomhedsoverdragelsesloven – med og uden søgående skibe

 • Masseafskedigelsesloven

 • Information og høring – lovbaserede pligter

 • Kort om persondata og medarbejdere – udfordringer og compliance

 

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gruppearbejde med tilhørende plenumdrøftelser. Undervisningen og tager afsæt i de mest almindeligt forekommende ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelsen af søfarende på danske skibe.

Start- og sluttidspunkt

Kurset, der afvikles på én dag, starter klokken 10.00 og slutter klokken 17.30.

Øvrige oplysninger

Kursussteder

Grundkursus: TBD

Udvidet kursus: Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K

Overnatningsforslag
Hvis deltageren har brug for overnatning i København, ligger følgende hoteller i nærheden af Danske Rederier:

Kursusindkaldelse

Danske Rederier sender kursusindkaldelse til deltagerne cirka to uger før kursusstart.

Priser

Grundkursus: 5.500 kroner + moms per deltager. Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, forplejning og indkvartering i kursusperioden.

Udvidet kursus: 1.800 kroner + moms per deltager. Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning.

Afmelding og udeblivelse

Ved udeblivelse eller afbud senere end tre dage før kursusstart betales hele kursusafgiften, hvis kurset inkluderer indkvartering. Udskiftning af deltager(e) er uden beregning.

Rederispecifikke kurser
Kurserne i grundlæggende og udvidet ansættelsesret og overenskomstforhold gennemføres også på bestilling. Prisen for rederispecifikke kurser aftales individuelt.

 

Yderligere oplysninger om kursets indhold og niveau fås ved henvendelse til:
Advokat Frederik Rindom Korch: frk@danishshipping.dk

Chefkonsulent/advokat Sofie Bille-Steenberg: sbs@danishshipping.dk