Arbejdsmiljøkursus - §16 (dansk)

Kursusoversigt

17 - 19 juni 2020, virtual classroom kursus

Vi opretter løbende arbejdsmiljøkurser på dansk. Kontakt os på academy@danishshipping.dk, hvis du ønsker at deltage på et kursus senere på året.

Se kurser på engelsk her.

Formål
Kurset har til formål at lære deltagerne, hvordan man i praksis og i samarbejde med andre kan fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem indsigt i regelsæt, arbejdsmiljøets påvirkninger med videre.

Deltagere
Medlemmer af sikkerhedsorganisationen om bord på danske skibe, herunder arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter. Kurset er med visse undtagelser lovpligtigt for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i skibe i den danske handelsflåde.


Inspektører fra rederiet samt øvrige arbejdsledere/medarbejdere om bord på skibene vil også med fordel kunne deltage i kurset.

 

Indhold
På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

  • Deltagernes erfaringer med arbejdsmiljø
  • Lovgrundlag
  • Arbejdsmiljøpåvirkninger på et skib
  • Analyse- og forebyggelsesprincipper
  • Samarbejde i sikkerhedsorganisationen

Kurset gennemføres som procesorienteret undervisning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer og holdninger til arbejdsmiljøområdet. Dette suppleres med korte teorioplæg og plenumdrøftelser. Deltagerne præsenteres ligeledes for en række enkle og anvendelsesorienterede værktøjer.