Arbejdsmiljøkursus - §16 (engelsk)

Kursusoversigt

17. - 19. december 2018, online kursus

18. - 20. december 2018, online kursus

2. - 4. januar 2019, online kursus

8. - 10 januar 2019, online kursus

9. - 11. januar 2019, online kursus

15.- 17. januar 2019, online kursus

16. - 18. januar 2019, online kursus

22. - 24. januar 2019, online kursus

28. - 30. januar 2019, online kursus

29. - 31 januar 2019, online kursus

4. - 6. februar 2019, online kursus

5. - 7. februar 2019, online kursus

11. - 13. februar 2019, online kursus

12. - 14. februar 2019, online kursus

19. - 21. februar 2019, online kursus

25.- 27. februar 2019, online kursus

26. - 28. februar 2019, online kursus

Bemærk at vi efter hvert af de ovenstående kurser gennemfører kursus i dansk søfartslovgivning.

For tilmelding venligst udfyld formular her

Vi opretter løbende nye arbejdsmiljøkurser §16 og kurser i dansk søfartslovgivning.. Venligst kontakt os, hvis I har behov for yderligere kurser.


Formål
Kurset har til formål at lære deltagerne, hvordan man i praksis og i samarbejde med andre kan fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem indsigt i regelsæt, arbejdsmiljøets påvirkninger med videre.


Deltagere

Udenlandske medlemmer af sikkerhedsorganisationen om bord på danske skibe, herunder arbejdsledere og sikkerhedsrepræsentanter. Kurset er med visse undtagelser lovpligtigt for medlemmer af sikkerhedsorganisationen i skibe i den danske handelsflåde.


Indhold

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

  • Deltagernes erfaringer med arbejdsmiljøet
  • Lovgrundlag
  • Arbejdsmiljøpåvirkninger på et skib
  • Analyse- og forebyggelsesprincipper
  • Samarbejde i sikkerhedsorganisationen

Kurset gennemføres som procesorienteret undervisning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer og holdninger til arbejdsmiljøområdet. Dette suppleres med korte teorioplæg og plenumdrøftelser. Deltagerne præsenteres ligeledes for en række enkle og anvendelsesorienterede værktøjer.


Undervisningssprog

Kurset afholdes på engelsk.


Varighed

Kurset er af 3 dages varighed.

Kursusbevis
Der udstedes bevis for gennemført kursus i henhold til gældende lovgivning.

Pris

Kurset koster 4.700 kroner

Online kurser bliver pålagt moms ved fakturering til danske rederier. Ved fakturering til andre EU lande gælder reglerne for omvendt momspligt. Ved fakturering til lande udenfor EU pålægges ikke moms.

 

Rederispecifikke kurser

Kurset gennemføres også på bestilling i både Danmark og i udlandet og som online kursus.

Pris: 12.000 kroner (+ evt. moms) per kursusdag for op til 15 deltagere (online kurser dog 9 deltagere) + evt. udgifter til kursussted, forplejning og transport.