Dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer

Kursusoversigt

19. december 2018, online kursus

20. december 2018, online kursus

4. januar 2019, online kursus

10 januar 2019, online kursus

11. januar 2019, online kursus

17. januar 2019, online kursus

18. januar 2019, online kursus

24. januar 2019, online kursus

30. januar 2019, online kursus

31 januar 2019, online kursus

6. februar 2019, online kursus

7. februar 2019, online kursus

13. februar 2019, online kursus

14. februar 2019, online kursus

21. februar 2019, online kursus

27. februar 2019, online kursus

28. februar 2019, online kursus

Bemærk, at vi forud for hvert af de ovenstående kurser gennemfører et §16 arbejdsmiljøkursus.

For tilmelding venligst udfyld formular her

Vi opretter løbende nye arbejdsmiljøkurser §16 og kurser i dansk søfartslovgivning.. Venligst kontakt os, hvis I har behov for yderligere kurser.

 

Formål
Kursets formål er at give kursisten kendskab til dansk søfartslovgivning, jævnfør uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for Udenlandske Seniorofficerer bortset fra Skibsførere, version 2.0 af 1. marts 2009.

Deltagere
Udenlandske seniorofficerer (overstyrmænd, maskinchefer og 1. mestre), der skal gøre tjeneste i danske skibe.


Forudsætninger

Kursisten skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelse af udenlandsk sønæringsbevis som navigatør eller maskinmester på seniorniveau.


Indhold

Relevante danske maritime love, bekendtgørelser og forskrifter gennemgås.
Kurset gennemføres som en kombination af gruppearbejde og forelæsning kombineret med relevant indlæringskontrol under forløbet.


Undervisningssprog

Kurset afholdes på engelsk.


Varighed

Kurset er af en halv dags varighed og gennemføres i forlængelse af et §16 arbejdsmiljøkursus (Safety & Health). 

Kursusbevis
Der udstedes bevis for gennemført kursus i henhold til gældende lovgivning.

Pris

Kurset koster 1.800 kroner

Online kurser bliver pålagt moms ved fakturering til danske rederier. Ved fakturering til andre EU lande gælder reglerne for omvendt momspligt. Ved fakturering til lande udenfor EU pålægges ikke moms.

 

Rederispecifikke kurser

Kurset gennemføres også på bestilling i både Danmark og i udlandet og som online kursus.

Pris: 12.000 kroner (+ evt. moms) per kursusdag for op til 15 deltagere (online kurser dog 9 deltagere) + evt. udgifter til kursussted, forplejning og transport.