Dansk søfartslovgivning for udenlandske skibsførere

Kursusoversigt

17. - 19. december 2018, online kursus

18. - 20. december 2018, online kursus

2. - 4. januar 2019, online kursus

8. - 10 januar 2019, online kursus

9. - 11. januar 2019, online kursus

15.- 17. januar 2019, online kursus

16. - 18. januar 2019, online kursus

22. - 24. januar 2019, online kursus

28. - 30. januar 2019, online kursus

29. - 31 januar 2019, online kursus

4. - 6. februar 2019, online kursus

5. - 7. februar 2019, online kursus

11. - 13. februar 2019, online kursus

12. - 14. februar 2019, online kursus

19. - 21. februar 2019, online kursus

25.- 27. februar 2019, online kursus

26. - 28. februar 2019, online kursus

For tilmelding venligst udfyld formular her

Vi opretter løbende nye arbejdsmiljøkurser §16 og kurser i dansk søfartslovgivning. Venligst kontakt os, hvis I har behov for yderligere kurser.

Formål
Kursets formål er at give kursisten kendskab til dansk søfartslovgivning. Uddannelsen opfylder kravene i Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration og Arbejdsmiljø for Udenlandske Skibsførere, version 2.0 af 1. marts 2009.


Deltagere

Udenlandske skibsførere, der skal gøre tjeneste i danske skibe.


Forudsætninger

Kursisterne skal opfylde betingelserne for ansøgning om dansk anerkendelse af udenlandsk sønæringsbevis med førerrettigheder til skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Ansøgning skal ske til Søfartsstyrelsen. "Guidance on procedures to be followed when applying for a Danish recognition certificate" kan ses her


Indhold

Relevante danske maritime love, bekendtgørelser og forskrifter gennemgås.
Kurset gennemføres som en kombination af forelæsning og relevant indlæringskontrol under forløbet.


Undervisningssprog

Kurset afholdes på engelsk.


Varighed

Kurset er af tre dages varighed.

Kurset kan efter aftale gennemføres på kortere tid, såfremt deltageren inden for de seneste år har gennemført §16 arbejdsmiljøkursus (Safety & Health) og eventuelt kursus i dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer (kontakt os for yderligere info).

Kursusbevis
Der udstedes bevis for gennemført kursus i henhold til gældende lovgivning.

Pris

Kurset koster 6.500 kroner  

Online kurser bliver pålagt moms ved fakturering til danske rederier. Ved fakturering til andre EU lande gælder reglerne for omvendt momspligt. Ved fakturering til lande udenfor EU pålægges ikke moms.

 

Rederispecifikke kurser

Kurset gennemføres også på bestilling i både Danmark og i udlandet og som online kursus.

Pris: 12.000 kroner (+ evt. moms) per kursusdag for op til 15 deltagere (online kurser dog 9 deltagere) + evt. udgifter til kursussted, forplejning og transport.