Lederkursus (modulopbygget)

Kursusoversigt

Opdateret modulrække udbydes med start i 4. kavatal 2019.

For forhåndstilmelding og yderligere information venligst kontakt Lene Iversen li@danishshipping.dk.


Formål

At give deltageren en række elementære ledelsesværktøjer, der umiddelbart kan anvendes i hverdagen samt personlig indsigt i egne stærke og mindre stærke sider som individuel person. Gennem modulrækken bruges forskellige værktøjer, der på en anvendelsesorienteret måde klæder deltageren bedst muligt på til at fungere som leder i dagligdagen. Desuden bibringes deltageren et basalt kendskab til regnskabsøkonomiske forhold i relation til rederidrift samt ansættelsesretslige og overenskomstmæssige forhold.


Deltagere

Alle personer i rederiet med ledelsesansvar, såvel ledere i landorganisationen som officerer på skibene.


Indhold

Modul I:

 • Myers Briggs Typeindikator
 • Teamkompasset
 • Tale- & præsentationsteknik
 • Projektarbejde (gennemgang)
 • Forskellige teambuildingsaktiviteter

Modul II:

 • Situationsbestemt Ledelse II (SL II)
 • Joharis Vindue
 • Forhandlingsteknik
 • Konfliktbehandlingsteknik
 • The Leadership Bridge
 • Forskellige teambuildingsaktiviteter

Modul III:

 • Individuel projektfremlæggelse
 • Ansættelsesret og overenskomstforhold
 • Regnskabs- & økonomiforståelse

Kurset gennemføres som en kombination af korte teorioplæg, gruppebaseret erfaringsudveksling samt rollespil, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve egen ledelses- og påvirkningsstil. 

Start- og sluttidspunkt
Alle moduler starter første dag klokken 10.00 og slutter sidste dag omkring klokken 16.30.


Kursussted

Køge


Kursusindkaldelse

Danske Rederier sender kursusindkaldelse samt materiale, der skal forberedes forud for modulerne, til deltagerne cirka en måned før kursusstart.


Kursusbevis

Vi udsteder bevis for gennemført modulrække.


Pris

14.200 kroner + moms per deltager pr. modul
Prisen dækker kursusmateriale, undervisning, forplejning og indkvartering i kursusperioden.

Vi yder desuden en rabat på 20 % pr. deltager, såfremt et rederi vælger at tilmelde 4 deltagere og derover til samme modulrække. I så fald gælder rabatten alle 4 (eller flere) deltagere.

Afmelding og udeblivelse

Ved udeblivelse eller afbud senere end tre dage før kursusstart betales hele kursusafgiften. Udskiftning af deltager(e) er uden beregning.