Situationsbestemt Ledelse - SL II

Kursusoversigt

Vi afholder virksomhedstilpassede SLII kurser. Venligst kontakt academy@danishshipping.dk for yderligere information.

 

Formål
At give lederen en forståelse for elementære ledelsesprincipper, herunder lederens ansvar i forbindelse med instruktion og støtte til sine ansatte afhængig af situationen og med forståelse for den enkelte medarbejders behov for instruktion og støtte.


Deltagere

Alle personer i rederiet med ledelsesansvar, såvel ledere i landorganisationen som officerer på skibene.


Indhold

Deltagerne opnår:

  • test af personlig lederstil
  • fleksibilitet i valg og anvendelse af lederstil
  • analyse af medarbejdernes udviklingsniveau
  • sammenhængen mellem ledelsesstil og medarbejdernes udviklingsniveau
  • aftale om ledelsesstil med medarbejdere

Rederiet/virksomheden opnår:

  • et fælles sprog i relation til ledelse
  • bedre service - i form af synlig og situationsbestemt ledelse - overfor medarbejderne
  • større selvsikkerhed og gennemslagskraft hos den enkelte leder
  • mulighed for en fremadrettet fleksibel modulopbygning, hvor SL II kan kobles sammen med andre moduler eksempelvis Forandringsledelse og/eller Team-building

Kurset gennemføres som en kombination af korte teorioplæg, gruppebaseret erfaringsudveksling samt rollespil, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve egen ledelses- og påvirkningsstil. Kurset kan gennemføres separat eller som led i et systematisk ledertræningsprogram.

Start- og sluttidspunkt
Kurset starter første dag klokken 10.00 og slutter sidste dag omkring klokken 16.30.


Kursusindkaldelse

Danske Rederier sender kursusindkaldelse samt materiale, der skal forberedes forud for kurset, til deltagerne cirka en måned før kursusstart.


Kursusbevis

Der udstedes bevis for gennemført kursus.


Pris

12.000 kroner + moms per kursusdag for op til 15 deltagere. Prisen er baseret på, at rederiet afholder udgifter til kursusmaterialer, ophold og forplejning for kursusdeltagerne samt eventuelle udgifter til kursussted og for instruktøren.