Øvrige kurser og seminarer

For courses in English please change the language at the top of this page

Situationsbestemt Ledelse (SLII)

Situationsbestemt Ledelse - Opnå et fælles sprog i forhold til ledelse i virksomheden

Læs mere

Maritime Leadership

Maritime Leadership - fokus på ledelse både til søs og til lands

Læs mere

Næste: 09 november 2020

09:00-13:00

Introduktion til shipping industrien

Introduktion til Danske Rederier og shippingbranchen generelt

Læs mere

Ansættelsesret og overenskomstforhold

Grundkursus og udvidet kursus i ansættelsesret

Læs mere