Alle kurser

Situationsbestemt Ledelse (SLII)

Lær at vælge den rigtige ledelsesstil, så du som kan leder både kan nå virksomhedens mål, skabe øget arbejdsglæde hos dine medarbejdere og samlet set opnå et bedre resultat.

Danish Shipping Academy afholder rederitilpassede kurser i situationsbestemt ledelse, hvor rederiets ledere opnår et enkelt og let anvendeligt fælles sprog for at opnå det bedste samarbejde mellem leder og medarbejdere. I situationsbestemt ledelse ser man ledelse som et partnerskab, hvor det er naturligt, at medarbejderne tager medansvar for at blive ledet.

Med situationsbestemt ledelse er situationen og den enkelte medarbejder i fokus. Deltagerne får testet deres personlige lederstil og kurset giver dem en forståelse for lederens ansvar i forbindelse med instruktion og støtte til sine ansatte alt efter hvilken udfordring og medarbejder man står overfor.

Kurset kan gennemføres separat eller som led i et systematisk ledertræningsprogram koblet sammen med andre kurser, fx  forandringsledelse eller teambuilding.

Kontakt Ole Skovgaard Jensen på academy@danishshipping.dk for yderligere information.

Deltagere:

Alle personer i rederiet med ledelsesansvar, såvel ledere i land organisationen som officerer på skibene.

 

Program:

Dag 1

 • Grundlæggende ledelse
 • Diagnosticering (fastlæggelse af udviklingsniveau)
 • Fleksibilitet (brug af forskellige ledelsesstile)
 • Indsigt i egen foretrukken ledelsesstil

 

Dag 2

 • Over- og underledelse
 • Vurdering af egen ledelsesstil
 • Færdighedstræning
 • Partnerskab for præstation

Kurset gennemføres som en kombination af korte teorioplæg, gruppebaseret erfaringsudveksling og rollespil, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve egen ledelses- og påvirkningsstil. 

Kursusmateriale: 

Ca. en måned før kursusstart sender vi kursusmateriale til deltagerne, de skal forberede forud for kurset.

Handelsbetingelser - Situationsbestemt Ledelse (SLII)

Indledning: 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af SLII kursus på siden her, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

Kursus- og uddannelsesinformation: 

På denne side oplyses SLII kursets væsentligste indhold. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til Danish Shipping Academy på academy@danishshipping.dk.  

 

Priser: 

Prisen på 7.700 ex. moms, kursusmaterialer, ophold og forplejning for kursister og instruktør. Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. 

 

Tilmelding og køb: 

Du kan bestille kurser pr. mail på academy@danishshipping.dk

Ved tilmelding skal oplyses følgende informationer om deltagerne: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • E-mailadresse 
 • Telefonnummer 
 • Navn og mailadresse på nærmeste overordnede 

 

Venligst indtast også dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. indkøbsordrenummer, særlige faktureringsoplysninger el.lign.  

 

En bindende aftale mellem køber og Danish Shipping Academy er indgået, når Danish Shipping Academy accepterer din bestilling pr. mail. 

 

Afbestilling: 

Afbestilling kan ske, såfremt dette gøres skriftligt via e-mail til academy@danishshipping.dk i henhold til nedenstående retningslinjer.

 

Kurset kan aflyses gebyrfrit indtil en måned før afholdelse. Kunden skal dog betale evt. udgifter i forbindelse med aflysning af hotel/kursusfaciliteter.

 

Aflysning: 

Ved aflysning af et kursus, som skyldes en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed (force majeure – f.eks. krig, civile uroligheder, terror, generalstrejke, epidemier, pandemier, eller andre globale sundhedskriser), tilbyder vi at afholde kurset på det førstkommende ledige tidspunkt.  

 

Kursusbevis: 

Når kurset er afsluttet, får deltageren udleveret kursuscertifikatet.  

 

Betaling af faktura: 

Den fulde kursuspris faktureres efter kurset. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. 

 

 Persondata: 

Ved tilmelding skal du som minimum oplyse følgende deltageroplysninger: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • Firmanavn og -adresse 
 • E-mailadresse 
 • Telefon-/mobilnummer 
 • Navn og mailadresse på nærmeste overordnede 

 

Ovenstående data vil blive gemt i fem år sammen med information om kursustype og -tidspunkt. 

 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Rederier på info@danishshipping.dk

 

Cookies: 

Ved at benytte siden accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

 

Forbehold for ændringer: 

Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.   

 

Disse betalingsbetingelser er opdateret den 1. maj 2020. 

.