Alle kurser

Maritime Leadership

Maritime Leadership ruster både nuværende og kommende ledere til fremtidens udfordringer med fokus på ledelse både til søs og til lands. Med udgangspunkt i en maritim forståelse skaber lederuddannelsen bedre ledere, ved at give dem ny viden, som let kan overføres til hverdagen.

 

Nogle af de problemstillinger ledere fra rederikontorerne har findes præcis magen til ude på skibene. Så ledelsesmæssigt er det de samme udfordringer man står overfor uanset om man er det ene eller det andet sted.

Næste kursusmoduler afholdes i foråret 2022.

Kurserne gennemføres af en række kompetente undervisere med hvert deres speciale og erfaringer og som en kombination af korte teorioplæg og gruppebaseret erfaringsudveksling. Deltagernes rolle som rederiets repræsentant/leder vil være i fokus gennem de forskellige emner.

Program:

Modul 1:

 • Tale- & præsentationsteknik med fokus på kropssprog
 • Ansættelsesret og overenskomstforhold 

 

Modul 2:

 • Konfliktbehandling/håndtering af modstand
 • DISC profil
 • "7 gode vaner"

 

Om aftenen har deltagerne mulighed for at pleje deres netværk gennem forskellige sociale arrangementer.

Kontakt os på  academy@danishshipping.dk  hvis du ønsker yderligere information om kurset.

Handelsbetingelser - Maritime Leadership

Indledning: 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af Maritime Leadership kursus på denne side, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

Kursus- og uddannelsesinformation: 

På denne side oplyses Maritime Leadership kursets væsentligste indhold. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til Danish Shipping Academy på academy@danishshipping.dk.   

 

Priser: 

Prisen for kurset er 34.500,- plus moms.

Alle priser er inkl. kursusmaterialer (med mindre andet er oplyst), forplejning og overnatning under kurset men ekskl. moms og overnatning forud for kurset. Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. 

 

Tilmelding og køb: 

Du kan tilmelde deltagere øverst på denne side døgnet rundt. Forhåndstilmelding pr. mail til academy@danishshipping.dk. 

Ved tilmelding skal oplyses følgende informationer om deltageren: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • E-mailadresse 
 • Telefonnummer 

 

Venligst indtast også dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. indkøbsordrenummer, særlige faktureringsoplysninger el.lign.  

En bindende aftale mellem køber og Danish Shipping Academy er indgået, når Danish Shipping Academy har accepteret tilmeldingen med en kvitteringsmail via NemTilmeld. 

 

Afmelding: 

Afmelding kan ske, såfremt dette gøres skriftligt via e-mail til academy@danishshipping.dk i henhold til nedenstående retningslinjer: 

 • Indtil en måned før kursusstart: Gebyrfrit
 • Mindre end en måned før kursusstart: 100% af kursusprisen opkræves

 

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overdrage pladsen på kurset til relevant kollega uden gebyr. 

 

Aflysning: 

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet på vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. I så fald tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

Ved aflysning af et kursus, som skyldes en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed (force majeure – f.eks. krig, civile uroligheder, terror, generalstrejke, epidemier, pandemier, eller andre globale sundhedskriser), tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

 

Kursusbevis: 

Deltageren får udleveret kursuscertifikatet i forbindelse med afslutningen af modul 2.

 

Betaling af faktura: 

Den fulde kursuspris for begge moduler faktureres efter første modul er afholdt.  Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. 

 

Persondata: 

Ved tilmelding på NemTilmeld skal du som minimum oplyse følgende deltageroplysninger: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • Firmanavn og -adresse 
 • E-mailadresse 
 • Telefon-/mobilnummer 

 

Ovenstående data vil blive gemt i fem år sammen med information om kursustype og -tidspunkt. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Rederier på info@danishshipping.dk. 

 

Cookies: 

Ved at benytte siden her accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

 

Forbehold for ændringer: 

Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.   

 

Disse betalingsbetingelser er opdateret den 1. maj 2020.