Alle kurser

Næste: 08 november 2021

09:00-12:00

Introduktion til shipping industrien

Kursus datoer

08 november 2021

Det kan være en udfordring at blive ansat i et rederi uden nogen nævneværdig forudgående viden om shippingbranchen og hele det maritime økosystem. Derfor afholder Danske Rederier jævnligt introduktionsseminar målrettet de stabsfunktioner m.v. som ikke er rene shipping medarbejdere, og derfor ofte kommer med en anden baggrund og erfaring.

 

Seminaret afholdes sædvanligvis i Danske Rederiers lokaler i Amaliegade i København, men i de tilfælde hvor det ikke er muligt, gennemfører vi det som et virtuelt online seminar.

Program:

- Introduktion til Danske Rederier

- De forskellige markeder og segmenter

- Sikkerhed, Miljø og Maritim Forskning

- Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse

- Rammevilkår, herunder maritime juridiske aspekter

På seminaret vil der være god lejlighed til at stille spørgsmål til oplægsholderne fra Danske Rederiers forskellige afdelinger.

 

Deltagere:

Medarbejdere der ikke arbejder i shipping funktioner/ikke har shipping baggrund.

Handelsbetingelser - Introduktion til Shippingindustrien

Indledning: 

Disse salgsbetingelser finder anvendelse ved deltagelse på introduktionsseminar for non-shipping medarbejdere, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

Kursus- og uddannelsesinformation:

På LINK oplyses det væsentlige indhold af introduktionsseminaret. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til Danish Shipping Academy på academy@danishshipping.dk. 

 

Priser: 

Seminaret er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen inkl. kaffe og let frokost men ekskl. moms. Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. 

 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde deltagere på LINK døgnet rundt. Forhåndstilmelding pr. mail til academy@danishshipping.dk. 

 

Ved tilmelding skal oplyses følgende informationer om deltageren: 

  • Navn 
  • E-mailadresse
  • Firmanavn 

 

En bindende tilmelding er foretaget, når Danish Shipping Academy har accepteret tilmeldingen med en kvitteringsmail via NemTilmeld.

 

Afmelding: 

Afmelding kan foretages pr. e-mail til academy@danishshipping.dk eller telefon 3348 9244. Danish Shipping Academy opkræver ikke gebyr ved afmelding af ikke-medlemmer.

 

Aflysning: 

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet på vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. I så fald tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

 

Ved aflysning af et kursus, som skyldes en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed (force majeure – f.eks. krig, civile uroligheder, terror, generalstrejke, epidemier, pandemier, eller andre globale sundhedskriser), tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

  

Betaling af faktura (ikke-medlemmer): 

Den fulde kursuspris faktureres efter kurset. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. 

 

Persondata: 

Ved tilmelding på LINK skal du som minimum oplyse følgende deltageroplysninger: 

  • Navn 
  • E-mailadresse 
  • Firmanavn 

 

Ovenstående data vil blive gemt i et år sammen med information om kursustype og -tidspunkt. 

 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Rederier på info@danishshipping.dk. 

 

Cookies: 

Ved at benytte LINK accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke vi rus. 

 

Forbehold for ændringer: 

Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.   

 

Disse betalingsbetingelser er opdateret den 1. maj 2020.