Alle kurser

Ansættelsesret og overenskomstforhold - Udsat

Kurserne i ansættelsesret og overenskomstforhold styrker deltagerne i deres daglige arbejde. Undervisningen tager afsæt i de mest almindeligt forekommende ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelsen af søfarende på danske skibe.

 

Grundkurset giver deltagerne en kvalificeret baggrund for at håndtere ansættelsesretlige og overenskomstmæssige spørgsmål og det udvidede kursus giver en dybere indsigt i specielle ansættelsesretlige områder.

 

Deltagere:

Kurserne er primært tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder med opgaver inden for HR, hyrebetaling og bemandingsplanlægning. Endvidere kan kurset også være relevant for skibsofficerer med ledelsesansvar.

 

Næste kursusrække er udsat og afholdes i eftåret 2021.

Program grundkursus:

 • Etablering af ansættelsesforholdet
 • Regulering og vilkår under ansættelsesforholdet
 • Ophør af ansættelsesforholdet
 • Overenskomster og lovgivning
 • Introduktion til arbejdsrettens grundregler med fokus på konflikthåndtering

Program kursus i udvidet ansættelsesret:

 • Ligebehandling
 • Forskelsbehandling
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Masseafskedigelsesloven
 • Information og høring - lovbaserede pligter
 • Kort om persondata

Kurserne gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gruppearbejde med tilhørende plenumdrøftelser. Deltagerne får rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere de problemstillinger, de støder på i hverdagen. Afdelingen for uddannelse, ansættelsesret og overenskomstforhold står for undervisningen og du møder andre som arbejder med de samme områder som dig.

 

Rederispecifikke kurser:

Kurserne i grundlæggende og udvidet ansættelsesret og overenskomstforhold gennemføres også på bestilling. Prisen for rederispecifikke kurser aftales individuelt.

Handelsbetingelser - Ansættelsesret og overenskomstforhold

Indledning: 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af kursus i ansættelsesret og overenskomstforhold, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

 

Kursus- og uddannelsesinformation: 

På denne side oplyses kurset i ansættelsesret og overenskomstforholds væsentligste indhold. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til Danish Shipping Academy på academy@danishshipping.dk.   

 

Priser: 

Prisen er 5.500 ex. moms for medlemmer. Prisen er inkl. kursusmaterialer, forplejning og overnatning under grundkurset på men ekskl. moms og overnatning forud for kurset. Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. 

 

Tilmelding og køb: 

Du kan tilmelde deltagere når der tilbydes et kursus via link øverst på siden. Forhåndstilmelding pr. mail til academy@danishshipping.dk. 

Ved tilmelding skal oplyses følgende informationer om deltageren: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • E-mailadresse 
 • Telefonnummer 

 

Venligst indtast også dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. indkøbsordrenummer, særlige faktureringsoplysninger el.lign.  

En bindende aftale mellem køber og Danish Shipping Academy er indgået, når Danish Shipping Academy har accepteret tilmeldingen med en kvitteringsmail via NemTilmeld. 

 

Afmelding: 

Afmelding kan ske, såfremt dette gøres skriftligt via e-mail til academy@danishshipping.dk i henhold til nedenstående retningslinjer: 

 • Indtil en måned før kursusstart: Gebyrfrit
 • Mindre end en måned før kursusstart: 100% af kursusprisen opkræves

 

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overdrage pladsen på kurset til relevant kollega uden gebyr. 

 

Aflysning: 

Med henblik på at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet på vores kurser, forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. I så fald tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

Ved aflysning af et kursus, som skyldes en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed (force majeure – f.eks. krig, civile uroligheder, terror, generalstrejke, epidemier, pandemier, eller andre globale sundhedskriser), tilbyder vi en plads på det førstkommende ledige kursus med samme indhold.  

 

Betaling af faktura: 

Den fulde kursuspris for begge moduler faktureres efter første modul er afholdt.  Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. 

 

Persondata: 

Ved tilmelding skal du som minimum oplyse følgende deltageroplysninger: 

 • Navn 
 • Stillingsbetegnelse 
 • Firmanavn og -adresse 
 • E-mailadresse 
 • Telefon-/mobilnummer 

 

Ovenstående data vil blive gemt i fem år sammen med information om kursustype og -tidspunkt. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Danske Rederier på info@danishshipping.dk. 

 

Cookies: 

Ved at benytte siden accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 

 

Forbehold for ændringer: 

Danish Shipping Academy forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.   

 

Disse betalingsbetingelser er opdateret den 1. maj 2020.