Maritimt praktikkontors markedsplads

Det Blå Danmark har brug for danske konkurrencedygtige kompetencer til at fremtidssikre de efterspurgte kvalifikationer til søs.

Vækstteamet for Det Blå Danmark har lavet en række anbefalinger for at styrke Danmark som maritim nation. Anbefalingerne har bl.a. til hensigt at styrke de fremtidige kompetencer i Det Blå Danmark, hvilket indbefatter, at antallet af praktikpladser på skibene og tilgængeligheden af samme øges. I den forbindelse har Danske Rederier samlet stillet en praktikpladsgaranti på 350 praktikpladser.

Praktikpladsgarantien fordeler sig over de fire maritime uddannelser:

Danske Rederiers praktikkontor arbejder for at sikre, at der er praktikpladser til de unge, der ønsker en maritim uddannelse. Praktikkontoret hjælper gerne rederierne med de opgaver, der er forbundet med at have elever og studerende i praktik, både i form af rekruttering, koordinering og administration. Har I som rederi brug for hjælp i forbindelse med arbejdet som praktiksted, er I velkomne til at henvende jer til praktikkontoret.

Hvis jeres rederi på nuværende tidspunkt ikke har elever eller studerende, men gerne vil i gang, er der hjælp at hente på Danske Rederiers praktikkontor. I er velkomne til at kontakte praktikkontoret, som gerne hjælper jer i gang med godkendelsesprocessen, administration og rekruttering. I kan desuden her på hjemmesiden finde diverse vejledninger og praktiske informationer omkring praktik.

Praktikkontoret har etableret denne praktikmarkedsplads, som har til formål at matche praktiksøgende studerende med rederier. Ydermere kan uddannelsesinstutioner finde inspiration til en mere målrettet praktikvejledning. Du finder vores Praktik Markedspladser for de enkelte uddannelser her på siden. 

Vil du vide mere om praktik indenfor de maritime grunduddannelser er du velkommen til at kontakte praktikkontoret.

Ofte stillede spørgsmål fra studerende omkring praktikpladser til søs

 

Hvordan finder jeg en praktikplads til søs?

Går du på en maritim uddannelse, som kræver praktiktid til søs, skal du være opmærksom på, at du som studerende selv er ansvarlig for at søge en praktikplads hos et godkendt rederi.

Du kan på Danske Rederiers praktik markedsplads, hvilke rederier der udbyder praktikpladser, samt se hvis der bliver slået en praktikplads op.

Det kan være tidskrævende at søge praktikplads, hvorfor det er bedst at starte med at ansøge så tidligt som muligt. Husk det altid er en mulighed at søge uopfordret.

Hvad betyder Danske Rederiers praktikpladsgaranti for søgning af en praktikplads?

Danske Rederiers medlemmer har siden 2018 forpligtet sig som samlet branche at udbyde 350 praktikpladser. Danske Rederier hjælper i den forbindelse rederierne med at skabe muligheder for at opfylde praktikpladsgarantien. Det er de enkelte rederier, der udbyder praktikpladserne, og Danske Rederier råder derfor ikke over praktikpladserne, men sikrer at branchen udbyder praktikpladser svarende til praktikpladsgarantien. Praktikpladserne skal derfor søges hos de enkelte rederier.

Hvilke vacciner skal jeg have inden, jeg tager i praktik til søs?

Når du er i praktik til søs, er der mulighed for, at du skal rejse i ethvert hjørne af verden. Risikoen for infektionssygdomme er forskellige afhængig af, hvor i verden du befinder dig, hvilken kontakt du har til land under din sejlads og hvilke skibstyper du sejler med.

Der kan derfor ikke gives nøjagtige regler for vaccinationer som gælder for alle. Du skal derfor spørge din søfartslæge eller den læge, der giver din vaccinationer, til råds.

Du har mulighed for at ringe til The Medical Office på +45 33489263 for at spørge om vaccinationer eller andre tiltag i forbindelse med din praktik til søs.