Information til rederierne

Søg økonomisk støtte til praktikplads

Rederier kan søge om praktikpladstilskud op til 80.000 pr år hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis rederiet er godkendt som praktiksted til en af følgende uddannelser: Skibsofficer, maskinmester, skibsfører, skibsassistent. 
Ansøgningsfristerne er hvert år  28. februar og 30. september.

Her finder du mere information samt ansøgningsskema

Pr. 1. januar 2022 bliver støtteordningen til praktikpladser på udenlandsk flagede skibe permanent. Det betyder, at danske rederier kan søge tilskud til praktik, der afvikles på skibe under udenlandsk flag (op til 50%). Permanentgørelsen gør, at rederier ikke længere skal begrunde, hvorfor det ikke er muligt at finde den fornødne praktikplads under dansk flag. Her finder du mere information samt ansøgningsskema.

Sådan kan Danske Rederier hjælpe med oprettelse af praktikpladser

 - Godkendelse som praktiksted: Danske Rederier hjælper meget gerne med udfyldelse af de formelle administrative opgaver, der er i forbindelse med at blive godkendt som praktikplads. 

- Afklaring af lønforhold til den studerende: Her kan Danske Rederier hjælpe med, hvornår den studerende er på SU samt hvornår den studerende er berettiget til løn. 

- Rekrutering: Danske Rederier har en lille 'bank' af ansøgninger og CV'er fra studerende fra de forskellige skoler. man kan altid kontakt Danske Rederiers uddannelseskonsulenter for at få adgang til disse. Vi sørger altid for, at de ansøgninger og CV'er vi modtager bliver kvalitetstjekket og opfylder en vis standard. 

- Onboarding: I arbejdet med at sikre en god onboardingproces kan Danske Rederier være behjælpelige med gennemgå, hvad kendetegner et godt onboardingforløb. Vi inviterer gerne de studerende ind til et forberedende møde om livet til søs.  

Viden om praktikperioders start- og afslutningstidspunkter: Deruover har vi en bred viden om kompetencer og læringsmål, hvilket vi meget gerne deler ud af.