Kompetenceudvikling

Danske Rederier administrerer den mellem rederiorganisationerne og HK og 3F etablerede Kompetenceudviklingsfond, hvorfra der kan søges om støtte til udvikling af medarbejdernes kompetencer, med henblik på at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne og virksomhedens konkurrenceevne.

Fonden blev etableret som led i overenskomstfornyelsen i 2007.

 

For nærmere information henvises til pjecen om Kompetenceudviklingsfonden, der kan downloades nedenfor. I pjecen kan du blandt andet finde svar på ansøgningsprocedurer, hvem, der kan søges støtte for, og hvilke omkostninger der gives støtte til. Ansøgning om støtte skal ske gennem arbejdsgiveren.

 

Spørgsmål til ordningen kan rettes til kompetence@danishshipping.dk.

 

Opkrævning af bidrag fra rederierne til kompetenceudviklingsfonden sker via indberetningssystemet for Barselsudligningsordningen for rederierhvervet. Ansøgning om støtte fra kompetenceudviklingsfonden skal ske ved udfyldelse af et ansøgningsskema, som også findes hos Barselsudligningsordningen for rederierhvervets selvstændige.

 

Oplysninger om den mellem rederiorganisationerne og CO-Søfart aftalte Kompetenceudviklingsfond, der efter at have være suspenderet i en årrække nu er genetableret og administreres i regi af CO-Søfart (Metal Maritime).