Kompetenceudvikling

Danske Rederier administrerer midler til kompetenceudvikling, hvorfra der kan søges om støtte til udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne samt virksomhedens konkurrenceevne.

Der er etableret tre kompetenceudviklingsfonde: en fond med de faglige organisationer tilknyttet 3F, en fond med de faglige organisationer tilknyttet CO-Søfart, og en fond, der dækker offshoreområdet. Ansøgning om støtte skal ske gennem medarbejderens arbejdsgiver.

For nærmere information om kompetenceudviklingsfondene henvises til Pjece om Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område. I pjecen kan du blandt andet finde svar på ansøgningsprocedurer, hvem, der kan søges støtte for, og hvilke omkostninger der gives støtte til. Pjecen kan downloades nedenfor.

Spørgsmål til ordningen kan rettes til kompetence@shipowners.dk.

Opkrævning af bidrag fra rederierne til kompetenceudviklingsfondene sker via indberetningssystemet for Barselsudligningsordningen for rederierhvervet. Ansøgning om støtte fra kompetenceudviklingsfondene skal ske ved udfyldelse af et ansøgningsskema, som også findes på Barselsudligningsordningen for rederierhvervets selvstændige hjemmeside (link nedenfor).